Tlačivá na stiahnutie - stavebný úrad

Stavebný úrad
tlačivá k stavebnému konaniu
doc Ohlásenie_DS,_SÚ,_UP
doc Ohlásenie_stavby_elektronickej_telekomunikačnej_siete,
doc Návrh_na_predĺženie_platnosti_rozhodnutia_o_umiestnení_stavby
doc Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia,_využitia_územia
doc Návrh_na_vydanie_zmeny_územného_rozhodnutia
doc Návrh_na_vyvlastnenie_nehnuteľnosti
doc Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia_na_zmeny_dokončených_stavieb
doc Návrh_na_vydanie_kolaudačného_na_stavby_na_individuálnu_rekreáciu,_napríklad_chaty,_rekreačné_domy_alebo_na_zmeny_dokončených_stavieb__prístavby_nadstavby
doc Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia_na_ostatné_neuvedené_stavby_a_na_zmeny_týchto_dokončených_stavieb_podľa_nákladu
doc Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia_na_stavby,_ktoré_sú_súčasťou_alebo_príslušenstvom_RD_alebo_stavieb_na_individuálnu_rekreáciu,_BD_a_ostatným_budovám
doc Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia_na_stavby_na_bývanie_a_na_zmeny_dokončených_stavieb_na_bývanie
doc Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia_na_stavebné_úpravy_dokončených_stavieb,_na_ktoré_bolo_vydané_stavebné_povolenie
doc Žiadosť_o_dodatočné_povolenie_stavby_a_o_dodatočné_povolenie_zmeny_stavby_začatej_bez_SP
doc Žiadosť_o_odstránenie_stavby_(stavieb)
doc Žiadosť_o_potvrdenie_pasportu_stavby
doc Žiadosť_o_povolenie_informačného,_reklamného_alebo_propagačného_zariadenia
doc Žiadosť_o_povolenie_terénnych_úprav
doc Žiadosť_o_predĺženie_platnosti_stavebného_povolenia_pre_PO
doc Žiadosť_o_predĺženie_termínu_dokončenia_stavby
doc Žiadosť_o_uložení_opatrenia_na_susednom_pozemku_alebo_stavbe
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_a povolenia na_zmenu_stavby_pred_dokončením_RD,_BD_a_chaty
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_stavbu,_na_zmenu_dokončenej_stavby_a_na_zmenu_stavby_pred_dokončením_podľa_nákladu
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_stavby,_ktoré_sú_súčasťou_RD,_stavieb_na_individuálnu_rekreáciu,
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_stavby_dočasných_objektov_zariadení_staveniska
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_stavebné_úpravy_dokončených_stavieb
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_zmenu_dokončenej_stavby_a_na_zmenu_stavby_pred_dokončením_prístavby_a_nadstavby
doc Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_zmenu_stavby_pred_dokončením_RD,_BD_a_chaty
doc Žiadosť_o_zmenu_v_užívaní_stavby,_ktorá_nie_je_spojená_so_zmenou_stavby
doc Žiadosť_o_zrušenie_vyvlastňovacieho_rozhodnutia

Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: