Závery z rokovania zastupiteľstva

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i a
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Bajerov,ktoré sa konalo dňa 12.12.2014

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i a
z riadneho Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.11.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i a
z riadneho Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1.8.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i a
z riadneho Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.5.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i a
z riadneho Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.2.2014
v zasadacej miestnosti OcÚ.

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i a
z riadneho Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2013
v zasadacej miestnosti OcÚ.

ZÁVERY Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BAJEROVE
U z n e s e n i e č . 12/2013
z riadneho Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.9.2013
v zasadacej miestnosti OcÚ.

1   |   2      »      

Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: