Demografický vývoj

  Tabuľka ukazuje vývoj obyvateľstva v obci za obdobie 2004 - 2014.

Rok Počiatočný stav Počet narodených Počet prihlasených Počet zomrelých Počet odhlasených Konečný stav Prírastok Úbytok
2004 435 6 2 3 2 438 +3
2005 438 8 5 6 5 440 +2
2006 440 6 4 4 5 441 +1
2007 441 3 6 8 11 431 -10
2008 431 5 2 6 2 430 -1
2009 430 4 9 2 7 434 +4
2010 434 7 4 0 6 439 +5
2011 439 4 7 3 2 445 +6
2012 445 1 7 6 3 444 -1
2013 444 2 10 5 4 447 +3
2014 447 1 11 3 13 443 -4


 

Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: