Obecná knižnica B a j e r o v

Otváracie hodiny v obecnej knižnici sú nasledovné :

S O B O T A

OD 15.00 hod. DO 17.00 hod.

Zodp. za vedenie obecnej knižnice:    Zdena Sedláková


Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: