Úvod

Adresa:

Bajerov 101
082 41 Bajerov

IČO: 00 326 801
DIČ: 2020543052
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 4125572/0200

Kontakt:

Vladimír Mruz, starosta obce Bajerov
Číslo tel.: 051 7783 118
mobil 0918 451 887

Emília Miháliková, referentka OcÚ
mobil 0918 835 754

Poslanci OZ:

Martin Murin
Róbert Hudák
Slavomír Sedlák
Monika Fedorová
Ing. František Vahovský

Vyhľadávanie:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: